Właścicielami wszystkich spółek są dwaj bracia. Początkowo firma rozwijała się głównie w kierunku developerskim. Swoją działalność skupiała na inwestycjach polegających na wznoszeniu budynków nisko kondygnacyjnych i ich sprzedaż oraz drobnych usługach budowlanych. Z biegiem czasu firma ukierunkowała swoje działania w stronę usług ogólnobudowlanych. Od 2012 roku działając pod firmą RM Proinvest udało się rozpoznać mocno rozwijający się rynek dociepleń -Proces Ogólnokrajowy – odbywający się głównie w budownictwie wielorodzinnym. Determinacja w działaniu, dobra znajomość branży oraz rzetelna jakość świadczonych usług sprawiły, że firma stała się liderem na rynku dociepleń, co potwierdzały roczne wyniki ilości wykonanych izolacji. W efekcie znacznego rozwoju firmy udało się nawiązać współpracę z lokalnymi hurtowniami, wymusiło to również na firmie zwiększenie liczby etatów i współpracowników.


RM Proinvest jako firma budowlano-inwestycyjna oferująca kompleksowe usługi termomodernizacji dostrzegała potrzebę rozwiązania problemu jakim są obiekty budowlane wykonane z wielkiej płyty. W ramach tego w 2013 roku powstała spółka HARDPRO, która miała specjalizować się w poszukiwaniu technicznych rozwiązań problemów budownictwa lat 60-80. Wówczas spółka rozpoczęła badania nad jedną z koncepcji. Spółka stworzyła system kotwienia kotwą chemiczną – Kotwa PRO, który do dnia dzisiejszego wyróżnia się na rynku pod względem wysokiej jakości materiału materiału ze stali kwasoodpornej A4, ceny, nośności i prostoty montażu.


RM Proinvest jest również wykonawcą Osiedla Wiosenny Zakątek w Zielonej Górze – Starym Kisielinie. Jest to kompleks niskoemisyjnych domów jednorodzinnych wykonanych przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i wysokiej jakości materiałów budowlanych. W 2016 roku rozpoczęły się pracę nad badaniem i stworzeniem „domu modelowego”. Opracowując koncepcję Osiedla Wiosenny Zakątek jako wartość nadrzędną została przyjęta wysoka energooszczędność. Efektem prac są rozwiązania technologiczne i instalacyjne zapewniające relatywnie niskie koszty utrzymania, bliskie tzw. ‘’0” energetycznemu czyli budynku samowystarczalnego pod względem energetycznym. Oznacza to, że odnawialne źródła energii są w stanie pokryć niemal całkowicie zapotrzebowanie domu na energie niezbędną do ogrzewania i podgrzania wody. W zawiązku z budową Osiedla oraz innymi działaniami firma otrzymała szereg nagród m.in.:


• Lubuski Mister Budowy – Edycja 2016 – zwycięzca w kategorii BUDOWNICTWO MAŁOKUBATUROWE za Budynek mieszkalny, jednorodzinny, niskoemisyjny w standardzie NF40 w Zielonej Górze
• XXV Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz – za zajęcie I miejsca w kategorii Produkt Firm Lubuskich
• XXV Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz- za zajęcie I miejsca w kategorii Aranżacja Stoiska
• Lubuski Mister Budowy – Edycja 2017 – wyróżnienie w kategorii BUDOWNICTWO MAŁOKUBATUROWE za Osiedle Domów
Parterowych w Zabudowie Bliźniaczej – I etap przy ul. Wiosenna w Zielonej Górze


Otrzymane tytuły stały się motywacją do dalszych działań. Wraz z budową Osiedla, spółka HARDPRO równolegle współdziałała z Uniwersytetem Zielonogórskim w ramach tworzenia kolejnej koncepcji rozwiązania problemu wielkiej płyty. Potrzeba opracowania rozwiązania prototypowej kotwy – RM Kotwa Kompozytowa, związana była z wyzwaniami jakie pojawiły się podczas realizacji procesów termomodernizacji. Produkt ten został zgłoszony w Urzędzie Patentowym. Spółka stale podążała za panującymi trendami oraz starała się pod każdym względem wspierać rynek lokalny budownictwa. W związku z tym Zarząd Spółki zdecydował się oddelegować jednego z członków do Zarządu Lubuskiej Izby Budownictwa na stanowisko V-ce Prezesa.
W 2018 roku powstała kolejna spółka pod nazwą RM Solution, która miała za zadanie wesprzeć rynek pracowniczy i zadbać o deficyt i brak rąk do pracy na rynku lokalnym. Jednakże w obliczu problemów ekologicznych jakimi są m.in. zmiany klimatu, zauważono potrzebę edukacji oraz zwiększanie świadomości społeczeństwa o przeciwdziałaniu emisyjności CO2. Szybko zdano sobie sprawę, że dzięki takim działaniom zarówno firma jak i jej klienci mogą dołożyć wspólną cegiełkę na poprawę sytuacji na świecie. Wówczas spółka RM Solution została przekształcona na RM Solar. Misją spółki stała się edukacja poprzez dostarczenie ekologicznych rozwiązań pozwalających na redukcję kosztów za prąd, kierując się tym samym wizją jednego z wielkich polityków: „Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które zdaje sobie sprawę, że wyniszcza swoją planetę i ostatnim które jeszcze może coś z tym zrobić” [Barack Obama]. RM Solar proponuje kompleksowe działania związane z podłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej, a także z pozyskaniem stosownego wsparcia finansowego. Spółka skupia swoje działania na trzech podstawowych założeniach:


• niezależność energetyczna
• brak emisji CO2
• dobra inwestycja


Lata 2019 – 2020 zostały poświęcone na przyspieszone prace do stworzenia prototypu oraz przeprowadzenie badań systemowych zastosowania RM Kotwy Kompozytowej w budownictwie. Dzięki wykonanym badaniom wytrzymałościowym na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz otrzymanym wynikom, kotwa może spełniać funkcje DYBLO-KOTO-ŁĄCZNIKA – pierwszego takiego rozwiązania w Europie, być może i na świecie. Zastosowanie prototypowego systemu eliminuje dwuetapowość procesu termomodernizacji budynków wykonanych z wielkiej płyty, co ujednolica proces prowadzenia pracy termomodernizacyjnych. W 2020 roku spółka HARDPRO zmieniła swą nazwę na RM Innovation co wskazuje na jej innowacyjny charakter.